16 FEBRUARI KL. 09.00 – 15.00 

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Hur skapas värderingar, normer och värderingar synliggörs.

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.

23 FEBRUARI KL. 09.00 – 15.00  

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet,  skam,  rykte, heder diskuteras Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare

2 MARS KL. 09.00 – 15.00 

HUR SKAPAS KÖN

Synliggörande av existerande värderingar och normer kring kön i olika kulturella kontexter och utifrån ett maktperspektiv.

Bernardita Núñez.

9 MARS KL. 09.00 – 15.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Mona Eliasson, proffesor i psykologi vid Högskolan i Gävle

16 MARS  KL. 09.00 – 15.00

BEMÖTANDE AV VÅLDUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Utbildning om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur ska vi föra bearbetande och motiverande samtal Bernardita Núñez

23 MARS KL. 09.00 – 15.00 

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Utbildning beträffande familjerätt, brottmål och utlänningsrätt

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare.

30  MARS KL. 09.00 – 15.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND

Gudrun Nordborg. juris hedersdoktor vid Umeå universitet

Fortbildning i Stockholm den 25-26 maj  

 

”Ge oss av din tid och du får värdefulla erfarenheter och meriter inför framtiden”. Terrafem erbjuder utbildning till medlemmar i Terrafem som vill arbeta på vår rikstäckande jourtelefon. Är du kvinna över 18 år, har utländsk härkomst och/eller har språkkunskaper inom ett annat språk utöver svenska och engelska är du välkommen till vår jourverksamhet.