30 NOVEMBER KL. 09.00 – 12.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Mona Eliasson, Professor emerita, psykologi vid Högskolan i Gävle

 

30 NOVEMBER KL.13.00 - 17.00

KVINNOFRIDSKRÄNKNING

Rebecca Dison, Åklagare

 

1 DECEMBER KL 09.00 – 12.00

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR OCH HUR KÖN SKAPAS 

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborg universitet och

Terrafems verksamhetsledare

 

1 DECEMBER KL. 13.00 - 17.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH 

MOTSTÅND