Tjejhuset erbjuder skyddat boende för kvinnor mellan 18 och 26 år som har utsatts för våld. Kvinnojouren är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld.

Båda verksamheterna går ut på att ge den våldsutsatta kvinnan skydd och stöd i det akuta skedet i en uppbrottsprocess. Kvinnan får stöd i att bearbeta de skador som våldet och förtrycket inneburit och att formulera, genomföra, följa upp och utvärdera en handlingsplan som syftar till att kvinnan ska återta makten över sitt liv. Utifrån kvinnans önskemål, resurser, behov och förutsättningar formuleras såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. I handlingsplanen preciseras de åtgärder som krävs för att hon ska uppnå dessa mål, återfå sin trygghet och få bästa möjliga förutsättningar att kunna leva ett självständigt liv fritt från våld.

Avgörande för de boende är att de möter en kombination av värme, förståelse och struktur i sin vardag. Kvinnofridssamordnaren och kvinnofridskuratorns sätt att bemöta kvinnorna är därmed mycket viktigt. De boende ska alltid bemötas med respekt och förståelse.

Arbetsuppgifter för Kvinnofridssamordnare

Ditt uppdrag som Kvinnofridssamordnare blir att leda och fördela arbetet inom det skyddade boendet mot uppsatta mål, driva verksamhetsutveckling samt säkerställa att det inom det skyddade boendet ges stöd av god kvalitet.

Arbetsuppgifter för Kvinnofridskurator

Ditt uppdrag är att ge stöd till kvinnor över 18 år i form av krissamtal och bearbetande samtal samt stöd att formulera och genomföra strategier för hur kvinnan ska utforma sin framtid när det gäller försörjning, boende samt hälsa.

De givna stödinsatserna ska också dokumenteras.

 

Önskvärda kvalifikationer för båda tjänster:

Aktuellt

Bli medlem

Ta ställning för barn- och kvinnofrid genom att bli medlem. Det kostar bara 20 kr per månad om du betalar via autogiro.

Om Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Organisationen bildades i mars 2000 och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder tjejhusboende och en kvinnojour.