• Har någon misshandlat dig?

• Har du blivit våldtagen, trakasserad eller hotad?

• Riskerar du att giftas bort mot din vilja?

• Blir du begränsad i ditt livsutrymme eller på annat känner dig utnyttjad av din make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting?

Kontakta oss!

Ring gratis till vår jourtelefon 020- 52 10 10. Samtalet syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte. Du kan ringa oss från en fast telefon eller från en mobiltelefon. Du kan vara anonym när du ringer till oss och vi har tystnadslöfte. Juristjouren ger dig som har utsatts för våld juridisk rådgivning, förbereder dig inför möte med rättsväsendet samt stöttar dig under en rättegång. Terrafem erbjuder även dig ett skyddat boende tjejhus och kvinnojour.

Vi har många års erfarenhet av att stödja kvinnor och flickor utsatta för våld. Vi kan ge dig stöd i kris, juridisk rådgivning via juristjouren och praktisk hjälp i till exempel en rättsprocess. Vi finns där för dig om du behöver prata per telefon och vi kan också ta emot dig om du vill besöka oss kan då boka tid.

Aktuellt

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. 95 % av Terrafems totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål.

Vian Sendi - ny ordförande för Terrafem

Den 29 mars holl Terrafem sitt 20e årsmöte där Vian Sendi blev vald till ny ordförande för Terrafem

 

”Vi får inte heller vända ryggen mot de kvinnor som under denna oroliga tid med covid-19 tvingas stanna hemma med en våldsutövande partner. Dessa kvinnor är i behov av stöd vilket föranleder att Terrafem behöver utöka sin tillgänglighet. Denna viktiga verksamhet behöver således tilldelas behövliga resurser för att kunna intensifiera sitt arbete” säger Vian Sendi