Jourutbildning ht 2019

30 NOVEMBER KL. 09.00 – 12.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Mona Eliasson, Professor emerita, psykologi vid Högskolan i Gävle

 

30 NOVEMBER KL.13.00 - 17.00

KVINNOFRIDSKRÄNKNING

Rebecca Dison, Åklagare

 

1 DECEMBER KL 09.00 – 12.00

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR OCH HUR KÖN SKAPAS 

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborg universitet och

Terrafems verksamhetsledare

 

1 DECEMBER KL. 13.00 - 17.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH 

MOTSTÅND

Gudrun Nordborg. juris hedersdoktor vid Umeå universitet

 

14 DECEMBER KL. 09.00 – 12.00 

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare

 

14 DECEMBER KL. 13.00 – 17.00 

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Debbie Nujen, advokat 

 

15 DECEMBER KL. 09.00 – 15.00 

UPPBROTTSPROCESSEN

Bernardita Núñez

15 DECEMBER KL. 09.00 – 15.00 

BEMÖTANDE AV VÅLDUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER 

OCH ERFARENHETER

 


 

ons, 2019-11-06 13:58