Utbildningsprogram

5 december 09.00 -12.00

EN KÖNSRESA

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare, föreläser om normer för kön och vad detta har att göra med mäns våld mot kvinnor.


12 december 09.00 -12.00

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Jenny Westerstrand, Roks ordförande, forskare om mäns våld mot kvinnor föreläser om mäns våld mot kvinnor med betoning på förståelser. Vad innebär en sammanhållen våldsförståelse? Vilka konsekvenser får den för vår analys av stödarbete och annan jourverksamhet? Vilka förståelser dominerar politiken idag? Inkluderar diskussioner och analyser i smågrupper.


19 december 09.00 -12.00

VARFÖR GÅR HON 

Carin Holmberg, Fil. Dr i sociologi, föreläser om misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser.


9 januari 09.00 -12.00

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare, föreläser om begrepp som skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras.


16 januari 09.00 -12.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR OCH

TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Utbildning om vilka redskap som behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.


23 januari  09.00 -12.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID, LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet, riksdagsledamot, f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt.


30 januari 09.00 -12.00

MOTIVERANDE SAMTAL

Liria Ortiz leg. psykolog och psykoterapeut föreläser om motiverande samtal (MINT)


6 februari 09.00 -12.00

LIKSOM VÅLDTÄKT, TYP

Stina Jeffner, doktor i sociologi och lektor vid Högskolan Dalarna, föreläser utifrån sin avhandling om ungdomars förståelse av våldtäkt. Hur pratar vi om våldtäkt och hur pratar vi om sex, vet någon var gränsen går? Sverige har fått en ny samtyckeslagstiftning, men hjälper den? Eller stjälper den? Stina lyfter frågor om våldtäkt som något vi behöver språk att prata om också bortanför det juridiska.

fre, 2020-11-27 13:42