Jourutbildning

JOURUTBILDNINGSPROGRAM HT 2018
 
15 september kl. 09.00 – 15.00 

HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och normer kring kön utifrån ett maktperspektiv. Begrepp som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras. Bernardita Núñez

 

22 september kl. 09.00 – 15.00 

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare

 

29 september kl  09.00 – 15.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER
 Bernardita Núñez föreläser om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur vi ska föra bearbetande och motiverande samtal.
 

6 oktober kl. 09.00 – 15.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR
Mona Eliasson, professor emerita i psykologi vid Högskolan i Gävle
 
13 oktober kl. 09.00 – 15.00
 VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN
 Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras. Föreläsning av Åsa Eldén doktor i sociologi och förskare.

 

22  oktober kl. 09.00 – 15.00

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt. 

10 november kl. 09.00 – 15.00
KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND 

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

1-2 december 

FORTBILDNING

 

  

 

För medlem

Stockholm

Lokala föreningar