Blivande jourkvinnor


                                                                                                                                                               

 

Vill du stötta våldsutsatta kvinnor?

Talar du ett utomnordiskt språk utöver engelska?


Inom Terrafem får du genomgå utbildning som ger dig specifik kunskap inom det fält som rör mäns våld mot kvinnor. Utbildningen utgörs av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen innebär föreläsningar, diskussioner och fördjupningar inom olika ämnen som rör mäns våld mot kvinnor och Terrafems arbete. Den praktiska delen innebär att erbjuda rådgivning till flickor och kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld via vår rikstäckande jourtelefon. För att kunna gå utbildningen krävs att du är kvinna över 18 år, att du talar ett utomnordiskt språk och är av utomnordiskt ursprung.Hur börjar jag?
Ring oss
031-7048410 eller fyll i formulären* nedan och vi kontaktar dig snarast.

*Vi behandlar dina kontaktuppgifter ansvarsfullt och delar inte den information med någon annan part.