Jourutbildning i Göteborg VT 2017

18 mars Göteborg kl. 09.00 – 15.00 

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare

25 mars Göteborg kl. 09.00 – 15.00 

HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och normer kring kön utifrån ett maktperspektiv. Begrepp som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras. Bernardita Núñez

1 april Göteborg kl. 09.00 – 15.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Mona Eliasson, (Göteborg)professor emerita i psykologi vid Högskolan i Gävle,

8 april Göteborg kl. 09.00 – 15.00 

UPPBROTTSPROCESSEN

Moa Roshanfar, socionom, föreläser om våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och att samtala med kvinnor i kris.

22 april Göteborg kl. 09.00 – 15.00 

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt.  

29 april Göteborg kl. 09.00 – 15.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR SAMT VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Bernardita Núñez utbildar om Terrafems metoder där ingår vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor/flickor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur vi ska föra bearbetande och motiverande samtal. Under dagen för deltagarnas kunskap om våld i hederns namn, begrepp såsom skuld, kyskhet och heder behandlas.

6 maj Göteborg kl. 09.00 – 15.00 

KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND 

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

 


 

Fortbildning

…och för er alla jourkvinnor som redan har gått utbildningen: Anmäl er till fortbildningshelgen den 20-21 maj i Stockholm.