Jourutbildning i Göteborg VT 2019


9 mars Göteborg kl. 09.00 – 15.00

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.


16 mars Göteborg kl. 09.00 – 15.00

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Mona Eliasson, (Göteborg)professor i psykologi vid Högskolan i Gävle, frågor och diskussion.


23 mars Göteborg kl. 09.00 – 15.00

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras. Föreläsning av Åsa Eldén.


30 mars Göteborg kl. 09.00 – 15.00

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt.


6 april Göteborg kl. 09.00 - 15.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Bernardita Núñez föreläser om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur vi ska föra bearbetande och motiverande samtal.


13 april Göteborg kl. 09.00 – 15.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.


27 april Göteborg kl. 09.00 – 15.00

HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och normer kring kön utifrån ett maktperspektiv. Begrepp som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras. Bernardita Núñez.


Fortbildning 25-26 maj

Informatörsutbildning 1-2 juni

Juristjoursutbildning 9-12 juni