Styrelsen

Terrafem Göteborgs styrelse består av; 

Ordförande

Sivan Brifkani

Vice ordförande

Nezik Keshto

Kassör

Hedieh Mastani 

Ledamöter

Naila Ibrahim

Yousra Morabet

Nina Pirooz