Styrelsen

Terrafem Göteborgs styrelse består av; 

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Ledamöter