Om oss

Om Terrafem

Terrafem är en feministisk organisation som, i likhet med FN, anser att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen, en ordning som systematiskt underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen män.

”Kampen mot mäns våld mot kvinnor finns med som en del av riksdagens jämställdhetspolitiska mål”

Terrafem…

  • är en ideell riksorganisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans
  • ska vara en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk härkomst så att kvinnor blir delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen.
  • arbetar utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett  jämställt Sverige
  • bildades i mars 2000
  • ger stöd till våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst via Sveriges första rikstäckande jourtelefon på mer än 70 språk.
  • ger juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst via Terrafems juristjour.
  • ger skydd till kvinnor utsatta för våld på Terrafems tjejhus, kvinnojour och genomgångslägenheter
  • erbjuder utbildningar till kvinnor som vill arbeta ideellt i Terrafems jourverksamhet samt Terrafems opinions-och förebyggande arbete.
  • ingår i ett nätverk av kvinnoorganisationer inom EU.

Terrafems lokala föreningar

Terrafem är en riksorganisation som består av sex lokalorganisationer, Terrafem Eskilstuna,Terrafem Göteborg, Terrafem Stockholm, Terrafem Skåne, Terrafem Uppsala, Terrafem Örebro.

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Aktuellt

Är du utsatt för prostitution eller människohandel?

Sverige sviker 215 kvinnor och barn utsatta för prostitution och människohandel menar Terrafem, ROKS och Plattformen Civila Sverige mot människohandel Plattformen Civila Sverige mot människohandels rapport visar att 215 kvinnor och barn i Sverige inte fått det stöd de har rätt till. Sverige sviker sina åtaganden mot dessa brottsoffer enligt Istanbulkonventionen och CEDAW, Europarådets konvention om bekämpande av människohandel samt EUs Antitrafficking-direktiv och Brottsoffersdirektivet. För att skapa kännedom om detta går Terrafem, ROKS och Plattformen nu samman i en gemensam informationsinsats: Siffran 215.

Läs mer

Din kropp dina rättigheter

Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor startar Terrafem en kampanj…

Läs mer

Vill du utveckla Rinkeby

Har du idéer, planer, drömmar och visioner? Vill du utveckla Rinkeby, ja hela Järva, tillsammans med oss?…

Läs mer

“Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime…

Läs mer

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap Inbjudan till regionala utbildningar Välkomna till…

Läs mer