Terrafems skyddade boenderna är räddat!

TUSEN TACK TILL STOCKHOLMS STAD OCH ALLA ER SOM HAR STÖTTAT TERRAFEM

Det är med stor glädje som Terrafem tagit emot Stockholms stads beslut om ekonomiskt stöd till Terrafems stödboende för kvinnor som utsätts för våld.

Det här beslutet ger oss på Terrafem arbetsro och en möjlighet att fortsätta vårt viktiga arbete med att erbjuda ett boende med stöd till våldsutsatta kvinnor av utländsk härkomst.

Nu kan vi i lugn och ro förbereda jul tillsammans med kvinnorna i de skyddade boendena!

För mer information kontakta Lucia Acosta 0727244459, Bernardita Núñez 0708865852