Vian Sendi - ny ordförande för Terrafem

Den 29 mars holl Terrafem sitt 20e årsmöte där Vian Sendi blev vald till ny ordförande för Terrafem

 

”Vi får inte heller vända ryggen mot de kvinnor som under denna oroliga tid med covid-19 tvingas stanna hemma med en våldsutövande partner. Dessa kvinnor är i behov av stöd vilket föranleder att Terrafem behöver utöka sin tillgänglighet. Denna viktiga verksamhet behöver således tilldelas behövliga resurser för att kunna intensifiera sitt arbete” säger Vian Sendi 

Att bli ordförande för Terrafem är för mig hedrande och innebär ett stort ansvar. Mitt engagemang för Terrafem inleddes redan under mina juridikstudier mellan åren 2008-2012. Jag fann det oerhört viktigt att våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst kunde erbjudas stöd av någon som talar deras modersmål. Detta är än idag kärnan i Terrafems verksamhet, att erbjuda stöd och rådgivning på 69 språk. Det är vi på Terrafem ensamma om. Därav kan jag inte tänka mig ett bättre sätt att använda mitt engagemang än till Terrafems viktiga verksamhet, att med våldsutsatta kvinnors egna modersmål erbjuda dem skydd. 

Mäns våld mot kvinnor är en av våra största samhällsutmaningar. Det är våld som bottnar i mäns överordning och kvinnors underordning. En våldsutsatta kvinna är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Terrafem gör därför ett viktigt arbete för utsatta kvinnor, särskilt i det akuta skedet. I över 20 år har Terrafem gett stöd och hjälp till utländska kvinnor som utsatts för våld och hot om våld. Det är därför viktigt att Terrafem får fortsätta sin verksamhet genom att ge stöd och skydd åt våldsutsatta kvinnor. Samtidigt behöver vi göra ännu mer för att väcka opinion mot våldet och de patriarkala strukturerna i syfte att främja en ökad jämställdhet i samhället. Vi får inte heller vända ryggen mot de kvinnor som under denna oroliga tid med covid-19 tvingas stanna hemma med en våldsutövande partner. Dessa kvinnor är i behov av stöd vilket föranleder att Terrafem behöver utöka sin tillgänglighet. Denna viktiga verksamhet behöver således tilldelas behövliga resurser för att kunna intensifiera sitt arbete. 

Vi har alla ett ansvar att agera och stå på de svagastes sida. Nu är det även dags för våra politiker att börja ta ansvar. Terrafems verksamhet står på spel och vi har inte råd att mista fler kvinnoliv medan vi väntar på att finansieringsfrågan ska lösa sig.