Skyddade boende i Göteborg!

Den 15 maj slår vi äntligen upp portarna till vårt skyddade boende i Göteborg och Terrafem vill därför bjuda in dig till invigningen där vi samtidigt genomför ett seminarium med rubriken Stöd till kvinnor utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld.

I detta arbete tar vi med oss femton års erfarenheter att arbeta med denna målgrupp. 


Terrafem vill att våldsutsatta kvinnor och deras barn får stöd och skydd dygnet runt. Att kvinnor får insatser för att bearbeta de skador som våldet och förtrycket inneburit samt stöd att formulera strategier för hur hon ska utforma sin framtid när det gäller försörjning, boende samt hälsa. Terrafem vill att våldutsatta kvinnor tar makten över sitt eget liv. Våldsuttsatta kvinnor och deras barn har rätt till att leva ett liv fritt från våld