Jourutbildning i Stockholm HT 2017

 
 30 september kl. 09.00 – 15.00 

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare

 

07 oktober kl. 09.00 – 15.00 
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Mona Eliasson , professor i psykologi vid Högskolan i Gävle föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.

 
14 oktober kl. 09.00 – 15.00
FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt. 

 
21 oktober  kl. 09.00 – 15.00
KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND 

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

 28 oktober  kl. 09.00 – 15.00
 VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

 Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras. Föreläsning av Åsa Eldén

4 november kl. 09.00 – 15.00 

HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och normer kring kön utifrån ett maktperspektiv. Begrepp som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras. Bernardita Núñez


11 november kl  09.00 – 15.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Bernardita Núñez föreläser om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur vi ska föra bearbetande och motiverande samtal.

 Fortbildning

 2-3 december
SEKUNDÄR TRAUMATISERING

Josefin Grände, legitimerad psykoterapeut med med examen från St Lukas. Handledare i psykosocialt arbete.