Jourutbildning i Stockholm VT 2018

JOURUTBILDNINGSPROGRAM VT 2018
 
17 februari kl. 09.00 – 15.00 

HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och normer kring kön utifrån ett maktperspektiv. Begrepp som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras. Bernardita Núñez

 

24 februari kl. 09.00 – 15.00 

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare

 

3 mars kl  09.00 – 15.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER
 Bernardita Núñez föreläser om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur vi ska föra bearbetande och motiverande samtal.MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Mona Eliasson , professor i psykologi vid Högskolan i Gävle föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.

24 mars kl. 09.00 – 15.00
FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt. 

7 april kl. 09.00 – 15.00
 VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN
 Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras. Föreläsning av Åsa Eldén doktor i sociologi och förskare.
 
14 april kl. 09.00 – 15.00
KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND 

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

21 april kl. 09.00 – 15.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Mona Eliasson, professor emerita i psykologi vid Högskolan i Gävle

 

26-27 maj 

FORTBILDNING