Jourutbildning i Stockholm VT 2019

16 FEBRUARI KL. 09.00 – 15.00

 VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare. 

23 FEBRUARI KL. 09.00 – 15.00  

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet,  skam,  rykte, heder diskuteras Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare

2 MARS KL. 09.00 – 15.00

HUR SKAPAS KÖN

Synliggörande av existerande värderingar och normer kring kön i olika kulturella kontexter och utifrån ett maktperspektiv.

Bernardita Núñez.9 MARS KL. 09.00 – 15.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Mona Eliasson, proffesor i psykologi vid Högskolan i Gävle

16 MARS  KL. 09.00 – 15.00

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Utbildning beträffande familjerätt, brottmål och utlänningsrätt

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare.

23 MARS KL. 09.00 – 15.00 

BEMÖTANDE AV VÅLDUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Utbildning om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur ska vi föra bearbetande och motiverande samtal Bernardita Núñez

30  MARS KL. 09.00 – 15.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND

Gudrun Nordborg. juris hedersdoktor vid Umeå universitet

Fortbildning i Stockholm den 25-26 maj