Utbildningsprogram VT 2017


4 februari  kl 09.00-15.00

 VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare


11 februari kl. 09.00 – 15.00 

 HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning och övningar synliggörs existerande värderingar och normer kring kön utifrån ett maktperspektiv. Begrepp som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras. Bernardita Núñez


18 februari kl 09.00 – 15.00

 BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

 Bernardita Núñez föreläser om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol och går igenom hur vi ska föra bearbetande och motiverande samtal.


25 februari kl. 09.00 – 15.00 

 UPPBROTTSPROCESSEN

 Moa Roshanfar, sociniom, föreläser om våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och att samtala med kvinnor i kris. 


4 mars kl. 09.00 – 15.00 

 MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

 Bernardita Núñez föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.


18 mars kl. 09.00 – 15.00

 FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

 Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt. 

 25 mars kl. 09.00 – 15.00

 KVINNOFRID OCH BARNFRID LAGAR, VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND

 Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

 1 april kl. kl.09.00 – 15.00 

 VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

 Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras. Föreläsning av Bernardita Núñez.


Fortbildning

…och för alla jourkvinnor som redan har gått utbildningen: Anmäl er till fortbildningshelgen den 20-21 maj i Stockholm..

 Intresserad? Mejla ditt intresse samt en kort presentation av dig själv till infostockholm@terrafem.org