Terrafem söker samordnare och kurator

Tjejhuset erbjuder skyddat boende för kvinnor mellan 18 och 26 år som har utsatts för våld. Kvinnojouren är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld.

Båda verksamheterna går ut på att ge den våldsutsatta kvinnan skydd och stöd i det akuta skedet i en uppbrottsprocess. Kvinnan får stöd i att bearbeta de skador som våldet och förtrycket inneburit och att formulera, genomföra, följa upp och utvärdera en handlingsplan som syftar till att kvinnan ska återta makten över sitt liv. Utifrån kvinnans önskemål, resurser, behov och förutsättningar formuleras såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. I handlingsplanen preciseras de åtgärder som krävs för att hon ska uppnå dessa mål, återfå sin trygghet och få bästa möjliga förutsättningar att kunna leva ett självständigt liv fritt från våld.

Avgörande för de boende är att de möter en kombination av värme, förståelse och struktur i sin vardag. Kvinnofridssamordnaren och kvinnofridskuratorns sätt att bemöta kvinnorna är därmed mycket viktigt. De boende ska alltid bemötas med respekt och förståelse.

Arbetsuppgifter för Kvinnofridssamordnare

Ditt uppdrag som Kvinnofridssamordnare blir att leda och fördela arbetet inom det skyddade boendet mot uppsatta mål, driva verksamhetsutveckling samt säkerställa att det inom det skyddade boendet ges stöd av god kvalitet.

Arbetsuppgifter för Kvinnofridskurator

Ditt uppdrag är att ge stöd till kvinnor över 18 år i form av krissamtal och bearbetande samtal samt stöd att formulera och genomföra strategier för hur kvinnan ska utforma sin framtid när det gäller försörjning, boende samt hälsa.

De givna stödinsatserna ska också dokumenteras.

 

Önskvärda kvalifikationer för båda tjänster:

 •  examinerad socionom eller likvärdig akademisk examen
 • goda kunskaper om våldets mekanismer (god insikt i de grundläggande orsakerna till mäns våld mot kvinnor)
 • insikter i och förståelse för livssituationen för våldsutsatta kvinnor och barn som upplever och bevittnat våld
 • kunskap om samhällets ansvar för att motverka mäns våld mot kvinnor
 •   kunna reflektera kring sina egna värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor
 •  är uppfinningsrik och flexibel
 • är intresserad av verksamhetsutveckling och vill bidra därtill
 •  kan prioritera och strukturera
 •  kan arbeta självständigt och ta ansvar för egna beslut
 •  har en god samarbetsförmåga
 • har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 •  mycket goda kunskaper om inhämtning av information
 •  erfarenhet av arbete med kvinnor och flickor, våga sätta gränser, tydlig, lyhörd, empatisk, självständig, kreativ, positiv, energisk och förmåga att motivera andra människor
 • är lugn och stabil i stressituationer

Övriga kvalifikationer för båda tjänster:

Förmåga att ha ”flera bollar i luften” och vara beredd att lära dig nya saker. Du bör ha en feministisk grundsyn som stämmer med vårt könsmakts- och etnicitetsperspektiv. Du har stor integritet och är beredd att avliva fördomar och myter kring kön och etnicitet. Kunskap om föreningsarbete är meriterande

 • Du kan prata något av följande språk; arabiska, kurdiska, farsi, turkiska, somaliska, thailändska, tigrinja, kinesiska
 • Du ska delta i Terrafems utbildning som pågar under åtta lördagar

Vi erbjuder dig:

Adekvat fortbildning och handledning, ett stimulerande, utvecklande och utmanande arbete och

en gemenskap i feministisk anda.

Lön:

Ange löneanspråk i ansökan. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Arbetstid/Varaktighet:

Heltid/Tidsbegränsad anställning

Tillträde: Snarast möjligt! Med anledning av organisationens verksamhet anställer vi endast kvinnor.

Ansökan: Skicka ett personligt brev med cv till info@terrafem.org, Skicka snarast möjligt, dock senast den 25 september. Då vi vill ha ett snabbt tillträde sker intervjuer löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.