Utbildningsprogram HT 2016

PROGRAM  TILL  JOURUTBILDNING HÖSTEN 2016

Vi söker nu fler frivilliga. Gå vår jourutbildning och bli en av oss! För dig som vill bli jourkvinna läs mer på http://www.terrafem.org/artikel/bli-jourkvinna        

10 september kl. 09.00 – 15.00 

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begreppet som kultur, normer och värderingar kring etnicitet.

Bernardita Núñez, pedagog och verksamhetsledare Terrafem.

 

17 september kl. 09.00 – 15.00 

HUR SKAPAS KÖN

Genom föreläsning, övningar och utifrån ett maktperspektiv synliggörs existerande värderingar och normer kring kön, begreppet som maskulinitet och kvinnlighet diskuteras.

Bernardita Núñez

 

24 september kl. 09.00 – 15.00 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Mona Eliasson, professor i psykologi vid Högskolan i Gävle, föreläser om mäns våld mot kvinnor. Frågor och diskussion.

 

1 oktober kl. 09.00 – 15.00 

UPPBROTTSPROCESSEN

Moa Roshanfar, socionom föreläser om våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser och att samtala med kvinnor i kris.

 

8 oktober kl. 09.00 – 15.00 

BEMOTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR, TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Vilka är redskap behöver vi för att våga och orka vara nära det svåra, hur kan vi föra ett samtal för att vara förövarens motpol. Hur ska vi föra bearbetande och motiverande samtal.

 

15 oktober kl. 09.00 – 15.00
KVINNORS OCH BARNS RÄTT
Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt. Frågor och diskussion.

 

22 oktober kl. 09.00 – 15.00

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR 

Debbie Nujén, jur. kand, Innerstads Advokatbyrå, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt.

 

29 oktober kl. 09.00 – 15.00 

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder diskuteras och problematiseras

Föreläsning av Bernardita Núñez, pedagog och verksamhetsledare Terrafem 


Fortbildning i Stockholm 3-4
 december

Mer information om fortbildningen kommer inom kort.

Utbildningen äger rum på Terrafems kansli på Kungsholmsgatan 8 i Stockholm. Närmsta station är Rådhuset. Det tar 8 minuter att gå från centralstationen.


Intresserad? Skicka en kort presentation av dig själv till din lokala organisation infoeskilstuna@terrafem.org  infogoteborg@terrafem.org

infostockholm@terrafem.orginfouppsala@terrafem.org  och berätta om dig själv och varför du vill bli jourkvinna.

Uppdraget är ideellt men vi erbjuder kvalificerad utbildning, fortbildning och handledning.