Behöver du stöd? Ring oss:

020 – 52 10 10

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Aktuellt

Konferens till minne av Fadime Sahindal

Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime Sahindal. Vi som anordnar och medverkar på konferensen arbetar dagligen med att bistå kvinnor, flickor och barn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn. Sedan tjugo år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens. Under alla år som denna konferens har hållit har vi vilja förvalta det som vi anser var Fadime avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att förebygga våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Läs mer

Minns du Betty?

Minns du Betty och hennes tre barn som blev utvisade från Sverige 2021? https://www.dn.se/…/betty-lamnade-en-valdsam-relation…/ I samband med…

Läs mer

Alla kvinnors rättigheter!

Terrafem startar en filmkampanj om kvinnors rättigheter i Sverige. Detta för att sprida livsviktig kunskap för alla…

Läs mer

Digital broschyr

Ta del av Terrafem broschyr med information om Terrafems historia, vision och verksamhet.

Läs mer

Lediga lägenheter

För dig som tillsammans med dina barn behöver ett boende fritt från våld behöver lämna en kvinnojour/skyddat…

Läs mer