คุณตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์หรือไม่?

Terrafem สามารถสนับสนุนและเสนอที่พักพิงที่ปลอดภัยให้กับคุณและลูกๆของคุณ เรายังสามารถเสนอคำปรึกษาทางกฎหมายให้คุณได้เช่นกัน

Terrafem นำเสนอการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขและตรงตามความต้องการของคุณโดยตรง คุณสามารถเป็นนิรนามได้

คุณต้องการหาที่พักฉุกเฉินหรือหน่วยงานสนับสนุนสำหรับผู้หญิงหรือเยาวชนหญิงในสถานที่อื่นๆ ในสวีเดนหรือไม่? ที่ Unizon และ Roks คุณสามารถค้นหาจากสมาชิกของพวกเขาเพื่อหาสถานที่เพิ่มเติมที่คุณสามารถได้รับการสนับสนุนผ่านการพูดคุยหรือที่พักที่มีความปลอดภัยได้

ไม่มีใครสามารถใช้คุณเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศได้ การซื้อเพื่อเข้าถึงร่างกายของคุณ ถือเป็นอาชญากรรมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการซื้อบริการทางเพศ นอกจากนี้การที่ผู้ใดกดดัน บังคับกดขี่ หรือหลอกลวงให้คุณกระทำทางเพศขอทาน ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ขโมย หรือก่ออาชญากรรมอื่นๆ ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกัน เรียกว่า การค้ามนุษย์

ผู้ใดก็ตามที่บังคับคุณให้กระทำสิ่งดังกล่าวถือเป็นความผิดทางอาญา คุณไม่ได้กระทำผิดใด ๆ – และคุณมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน

Så stödjer Terrafem dig

Stöd

Om du behöver någon att prata med, om du känner dig osäker, ring Terrafem.

Stödsamtal

Juridisk rådgivning

Har du frågor av juridisk karaktär ring till Terrafems advokater och jurister.

Läs mer

Kvinnojour

För dig som behöver söka skydd tillsammans med dina barn eller ensam erbjuder Terrafem dig ett boende i en egen lägenhet.

Läs mer

Lägenheter

Terrafems lägenheter är för dig som behöver någonstans att ta vägen efter att du har lämnat en man som utsatt dig för våld, eller ett skyddat boende i väntan på ditt eget hem.mientras esperas tu propio hogar.

Läs mer