Stöd till kvinnor utsatta för människohandel

Vill du vara med och ge stöd till kvinnor utsatta för människohandel?


En del av de kvinnor som kontaktar oss har varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Just nu stärker vi kompetensen bland våra jourkvinnor i dessa frågor, för att kunna ge rätt stöd. 


Under hösten kommer vi att ha två utbildningstillfällen då vi lyssnar till och diskutera med mångåriga experter. De ger oss kunskap om prostitution och människohandel i Sverige, och redskap för bemötande. 


Den 14 november klockan 18-20 föreläser Jenny Westerstrand (ordförande i ROKS, jur dr), och den 2 december klockan 9-12 föreläser Miki Nagata (Ersta hopp, tidigare Mikamottagningen, socionom med steg 1-utbildning).


Är du kvinna över 25 år, har utländsk härkomst och språkkunskaper inom ett annat språk utöver de språken som talas i norden samt engelska är du välkommen till vår jourverksamhet.


Vill du vara med oss i detta arbete och i vår utbildning?


Anmält dig här

fre, 2018-11-09 08:17

Bli jourkvinna

Ange ditt namn
Ange ditt telefonnummer
Ange din e-postadress
Välj lokalförening
Ange dina språkfärdigheter utöver de språken som talas i norden samt engelska
Ange ett meddelande
chatt