Terrafem Linköping har fått finansiering från Brottsoffermyndigheten för att utbilda jourkvinnor.

Ordförande i Terrafem Linköping Leonora Jashari är mycket glad att för första gången kunna starta jourutbildning i Linköping. Leonora uppmanar kvinnor i Linköping att överväga att bli jourkvinnor. Tillsammans, säger hon, kan vi göra skillnad och stötta kvinnor i deras resa mot ett tryggare och värdigt liv. Vidare säger Leonora att insatsen som jourkvinna  är oerhört viktig. Vi kan vara en trygg och empatisk röst för kvinnor som behöver oss.  Vår närvaro och stöd kan vara avgörande för någon som kämpar med utmaningar och svårigheter. Genom att engagera dig som jourkvinna kan vi tillsammans skapa en säker och stödjande miljö för de kvinnor som söker hjälp och stöd.

Leonora, som själv deltog på jourutbildning i Stockholm, säger att hon är medveten om att detta arbete kräver tid, engagemang och känslomässig närvaro. Men jag är övertygad att med medmänsklighet och vilja att stötta andra, har vi de kvaliteter som behövs för att bli fantastiska jourkvinnor. Med våra insatser kommer vi att bidra till att fler kvinnor får det stödet de förtjänar.