Kampanjer

Insamling för Betty

Det är med stor sorg som vi vill berätta för er att Betty och hennes tre barn på 1, 5 och 10 år utvisas från Sverige efter att bott 11 år i Sverige. På lördag tvingas familjen att lämna Sverige.

Läs mer

Sommarbrud mot sin vilja

När sommarlovet närmar sig ökar risken för att unga kvinnor gifts bort mot sin vilja.

Läs mer

Kvinnor på flykt

Terrafem en kampanj för kvinnor på flykt. Kvinnor som flyr utsätts i stor utsträckning för våld, sexuella övergrepp och utnyttjas ofta före flykten, under flykten och efter flykten.

Läs mer

Efterrätt för kvinnors rätt

Restaurang Hyaku i Göteborg ställning mot våld mot kvinnor genom att uppmärksamma den internationella dagen mot våld mot kvinnor och stödja Terrafem. Restaurang Hyaku tog fram en delikat efterrätt som serverades mellan den 16 och 30 november. Priset för efterrätten var 89 kronor varav 30 kr skänkts till Terrafem.

Läs mer

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer
Är du utsatt för prostitution eller människohandel?

Sverige sviker 215 kvinnor och barn utsatta för prostitution och människohandel menar Terrafem, ROKS och Plattformen Civila Sverige mot människohandel Plattformen Civila Sverige mot människohandels rapport visar att 215 kvinnor och barn i Sverige inte fått det stöd de har rätt till. Sverige sviker sina åtaganden mot dessa brottsoffer enligt Istanbulkonventionen och CEDAW, Europarådets konvention om bekämpande av människohandel samt EUs Antitrafficking-direktiv och Brottsoffersdirektivet. För att skapa kännedom om detta går Terrafem, ROKS och Plattformen nu samman i en gemensam informationsinsats: Siffran 215.

Läs mer

Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor startar Terrafem en kampanj…

Läs mer

Vill du utveckla Rinkeby

Har du idéer, planer, drömmar och visioner? Vill du utveckla Rinkeby, ja hela Järva, tillsammans med oss?…

Läs mer

“Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime…

Läs mer

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap Inbjudan till regionala utbildningar Välkomna till…

Läs mer