Jourutbildning

 15 maj 09.00 – 12.00

VÄRDERING, NORMER, KULTUR

Genom föreläsning och övningar synliggörs och problematiseras begrepp som kultur, normer och värderingar kring kön och etnicitet. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs 

universitet och Terrafems verksamhetsledare

29 maj 09.00 – 12.00

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 

Carin Holmberg Fil. Dr i sociologi 

föreläser om misshandlade kvinnors 

normaliseringsprocess

5 juni 09.00 – 12.00

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Begrepp såsom skuld, kyskhet och heder 

diskuteras och problematiseras

Föreläsning av Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare.

12 juni 09.00 – 12.00

VARFÖR GÅR HON 

Carin Holmberg Fil. Dr i sociologi föreläser om 

misshandlade kvinnors uppbrottsprocesser

19 juni 09.00 – 12.00

KVINNOFRID OCH BARNFRID, LAGAR, 

VÄRDERINGAR OCH MOTSTÅND

Gudrun Nordborg, juris hedersdoktor vid Umeå universitet och f.d. informatör på Brottsoffermyndigheten talar om kvinnors och barns rätt.

3 juli 09.00 – 12.00

MOTIVERANDE SAMTAL

Liria Ortiz leg. psykolog och psykoterapeut, lärare i motiverande samtal (MINT). 

Handledare. 

10 juli 09.00 – 12.00

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH 

ASYLSÖKANDE KVINNOR

Debbie Nujén, advokat och Terrafems utbildare, föreläser om processen från polisanmälan till rättegång samt internationell och svensk asylrätt. 

17 juli 09.00 -12.00

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR OCH TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Utbildning om vilka redskap behövs för att våga och orka bemöta våldsutsatta kvinnor och föra ett samtal för att vara förövarens motpol. Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare.

 
 
 

 

 

 

  

 

För medlem

Stockholm

Lokala föreningar

 
 
chatt