Fakta och länkar

Våld mot kvinnor

Länkar

Sverige

Myndigheter

Brottsoffermyndigheten

BRÅ, Brottsförebyggande rådet

Riksdagen

Nationellt centrum för kunskap om mäns våld mot kvinnor, NCK

SCB, Statistiska Centralbyrån

Socialstyrelsen

Universitet/högskolor

Högskoleverket - Nyheter om jämställdhet

Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitet

Institutet för genusvetenskap - Göteborgs universitet

Seminariet för genusforskning - Högskolan i Gävle

Tema Genus, Linköpings universitet

Centrum för genusvetenskap - Lunds universitet

Centrum för kvinnoforskning - Stockholms universitet

Kvinnovetenskapligt forum - Umeå universitet

Rikstäckande organisationer/föreningar

Kvinnofridsportalen

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige

Hopp

JA-föreningen, (Jämställdhetsarbetarnas förening)

KSAN - Kvinnoorganisationernas
Samarbetsråd i Alkohol och Narkotika-
frågor

Kvinna till Kvinna

Övriga organisationer/föreningar/projekt

Röda korsets ungdomsförbund i Stockholmsföreningen

Fågel fenix

I kärlekens namn, Uppsala kvinnojour

Makt, så klart

Operation Kvinnofrid

Personlig sida mot mäns våld mot kvinnor

Rättslösa flickor

Svenska kyrkan om våld mot kvinnor

Femifesten i Sundsvall

ROKS kvinnojourers sajter

Föreningen mot kvinnomisshandel i Nacka-Värmdö

Föreningen SCI, Stödcentrum mot incest, (Stockholm)

Kvinnogemenskap, (Örnsköldsvik)

Kvinnojouren ADA, (Göteborg)

Uppsala kvinnojour

From kvinno- och tjejjour, (Tyresö)

Kvinnojouren Stöttan, (Söderhamn)

KOBRA - Kvinnor Om Barns Rättssäkerhet och Ansvar, (Stockholm)

Väsby kvinnojour, (Upplands-Väsby)

Kvinnohuset (Karlskoga)

Kvinnojouren Vändpunkten (Hudiksvall)

Kvinnogemenskap (Härnösand)

ROKS tjejjourers sajter

Haninge tjejjour (Stockholm)

ADA tjejjour (Göteborg)

Stockholms tjejjour

Tjejjouren i Falun

Tjejjouren i Malmö

Internationellt

Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning

European women´s lobby

Förenta Nationerna

FN:s enhet för kvinnofrågor (DAW)

FN:s kalendarium: Women's watch

WAVE - nätverk för kvinnojourer i Europa

Women's Aid, Ireland

Women against Sexual Harassment

Women law and development international

Women's resource information
and support centre, USA

Zero Tolerance, Scotland

chatt