Är du utsatt  för prostitution eller människohandel?

Terrafem  kan stödja och erbjuda dig skyddat boende tillsammans med dina barn. Vi kan också erbjuda dig juridisk rådgivning.

Terrafem  erbjuder dig ovillkorligt och direkt stöd baserat på dina behov. Du kan vara anonym.

Alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp – och alla har rätt till ett liv i värdighet, fritt från tvång och kontroll.

Ingen får utnyttja dig i sexuell exploatering: att köpa tillgång till din kropp är ett brott enligt sexköpslagen. Att någon pressar, tvingar eller lurar dig att utföra sexuella handlingar, tigga, jobba utan betalning, stjäla eller begå andra brott är också olagligt. Det kallas för människohandel.

Ingen har rätt att sexuellt utnyttja dig: att köpa tillgång till din kropp är ett brott enligt lagen som förbjuder köp av sexuella tjänster.

Att någon pressar dig, tvingar dig eller lurar dig att utföra sexuella handlingar, tigga, arbeta utan ersättning, stjäla eller begå andra brott är också olagligt. Detta är känt som människohandel.

Den som utsätter dig för något av detta har begått ett brott. Du har inte gjort något fel – och du har rätt till hjälp och stöd.

Så stödjer Terrafem dig

Stöd

Om du behöver någon att prata med, om du känner dig osäker, ring Terrafem.

Stödsamtal

Juridisk rådgivning

Har du frågor av juridisk karaktär ring till Terrafems advokater och jurister.

Läs mer

Kvinnojour

För dig som behöver söka skydd tillsammans med dina barn eller ensam erbjuder Terrafem dig ett boende i en egen lägenhet.

Läs mer

Lägenheter

Terrafems lägenheter är för dig som behöver någonstans att ta vägen efter att du har lämnat en man som utsatt dig för våld, eller ett skyddat boende i väntan på ditt eget hem.mientras esperas tu propio hogar.

Läs mer