Du kan Bli jourkvinna  och ger stöd till våldsutsatta kvinnor och flickor.

Du som är advokat, jurist eller juridikstuderande kan bidra med juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor samt ge stöd i förberedelserna inför möte med rättsväsendet. Gå med i juristjouren.

Du som vill informera om kvinnors rättigheter och vill presentera Terrafems verksamhet och organisation  Bli informatörför Terrafem. Du får besöka skolor, organisationer, myndigheter och konferenser.

Du som vill stödja Terrafem genom att medverka i konferenser och utbildningar och  föra ut kunskap om mäns våld mot kvinnor i olika kulturella kontexter samt kunskap om kvinnors rättigheter Bli utbildningsledare.

Du som vill vara med och stödja våldsutsatta kvinnor och ge dem en möjlighet att dela varandras erfarenheter och bryta isoleringen. Bli samtalsledare.

Ideellt i jourverksamhet

Jourutbildning

Du som vill vara med oss och ger stöd till kvinnor och flickor som utsätts för våld.

Läs mer

Samtalsledare

Du som vill vara med och stödja våldsutsatta kvinnor och ge dem en möjlighet att dela varandras erfarenheter och bryta isoleringen.

Läs mer

Juristjourutbildning

Du som är advokat, jurist eller juridikstuderande kan bidra med juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor samt ge stöd i förberedelserna inför möte med rättsväsendet.

Läs mer

Ideellt i utbildning och opinionsarbete

Utbildningsledare

Du som vill medverka i konferenser och utbildningar och  föra ut kunskap om mäns våld mot kvinnor i olika kulturella kontexter samt kunskap om kvinnors rättigheter

Läs mer

informatör

Du som vill informera om kvinnors rättigheter och vill presentera Terrafems verksamhet och organisation. Du får besöka skolor, organisationer, myndigheter och konferenser.

Läs mer