Jourutbildning

Kvinnor utsatta för våld i olika kulturella kontexter behöver dig!

-Bli jourkvinna på Terrafem Uppsala

Anmält dig här http://www.terrafem.org/artikel/bli-jourkvinna

Utbildningar äger rum fysisk och online mellan 09.00-15.00

15 oktober

VÄRDERINGAR, NORMER, KULTUR

Bernardita Núñez, juris hedersdoktor vid Göteborgs universitet och Terrafems verksamhetsledare

22 oktober

HUR KÖN SKAPAS

Bernardita Núñez

29 oktober

VÅLDETS OLIKA ANSIKTEN

Åsa Elden, doktor i sociologi och forskare

5 november

BEMÖTANDE AV VÅLDSUTSATTA KVINNOR OCH FLICKOR OCH TERRAFEMS METODER OCH ERFARENHETER

Bernardita Núñez.

12 november

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

Carin Holmberg.

19 november

VARFÖR GÅR HON

Carin Holmberg.

26 november

FRÅN POLISANMÄLAN TILL RÄTTEGÅNG OCH ASYLSÖKANDE KVINNOR

Kijan Karimi och jurist och Terrafem Uppsalas ordförande