Sverige sviker 215 kvinnor och barn utsatta för prostitution och människohandel menar Terrafem,
ROKS och Plattformen Civila Sverige mot människohandel
Plattformen Civila Sverige mot människohandels rapport visar att 215 kvinnor och barn i Sverige inte
fått det stöd de har rätt till. Sverige sviker sina åtaganden mot dessa brottsoffer enligt
Istanbulkonventionen och CEDAW, Europarådets konvention om bekämpande av människohandel
samt EUs Antitrafficking-direktiv och Brottsoffersdirektivet. För att skapa kännedom om detta går
Terrafem, ROKS och Plattformen nu samman i en gemensam informationsinsats: Siffran 215.

Read more

Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor startar Terrafem en kampanj om det stöd som Terrafem erbjuder kvinnor och flickor.
Terrafem har sedan start erbjudit stöd till kvinnor utsatta för könsstympning. Terrafem anordnade 2002 en konferens med Waris Dirie, somaliska fotomodell, författare och FN-ambassadör.

Våld mot kvinnor finns i alla delar av världen och kvinnlig könsstympning är bara ett uttryck av många för våld mot flickor.
Sticker har vi spridit till sfi-skolor och föreningar. Sticker är översatt till somaliska, arabiska och tigrinja. Vi hoppas att vi kan nå flera kvinnor och flickor för att erbjuda stöd.

Read more

Vill du utveckla Rinkeby

Har du idéer, planer, drömmar och visioner? Vill du utveckla Rinkeby, ja hela Järva, tillsammans med oss? Läs mer

Read more

“Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime Sahindal.

Vi som anordnar och medverkar på konferensen arbetar dagligen med att bistå kvinnor, flickor och barn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn.

Read more

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap

Inbjudan till regionala utbildningar

Välkomna till en heldagsutbildning om våld i hederns namn!

Read more

Jourutbildning i Linköping

Bli jourkvinna i Terrafem Linköping, din insats är oerhört viktig. Du kommer att vara en trygg och empatisk röst för kvinnor som behöver dig. Din närvaro och stöd kan vara avgörande för någon som kämpar med utmaningar och svårigheter. Genom att engagera dig som jourkvinna kan vi tillsammans skapa en säker och stödjande miljö för de kvinnor som söker hjälp och stöd.

Read more

Demokratiledare

Terrafem söker tio demokratiledare.

Är du kvinna med utländsk bakgrund som bor i Rinkeby?
Vill du att flera kvinnor organiserar sig i Rinkeby? Då kan du söka tjänsten som demokratiledare på Terrafem

Read more

Lediga Tjänster

Som joursamordnare ansvarar du bland annat för att ge stöd i samarbete med jourkvinnor, jurister och advokater som arbetar ideellt med att ge stöd och rådgivning till våldsutsatta kvinnor/flickor via Terrafems rikstäckande jourtelefon och chatt. Du ska även arbeta med samordning och rekrytering av blivande jourkvinnor och jurister.

Read more

Invigning av Terrafem Linköping

Den 5 april slår vi äntligen upp portarna till vår förening, Terrafem Linköping, och vill därför bjuda in Dig till invigningen där vi samtidigt genomför ett seminarium under rubriken ”Våldets olika ansikten-att förstå våld i olika kulturer”

Read more

Konferens till minne av Fadime Sahindal

Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime Sahindal. Vi som anordnar och medverkar på konferensen arbetar dagligen med att bistå kvinnor, flickor och barn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn. Sedan tjugo år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens. Under alla år som denna konferens har hållit har vi vilja förvalta det som vi anser var Fadime avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att förebygga våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Read more