Terrafem Linköping

Den 5 april slår vi äntligen upp portarna till vår förening, Terrafem Linköping, och vill därför bjuda in Dig till invigningen där vi samtidigt genomför ett seminarium under rubriken ”Våldets olika ansikten-att förstå våld i olika kulturer”

Terrafem Linköpings vision är ett jämställt och jämlikt Sverige, där kvinnor och barn med utländsk bakgrund lever ett liv fritt från mäns våld mot kvinnor och alla former av diskriminering samt har makt att påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen.

Terrafem Linköpings mål är att kvinnor med utländsk bakgrund utsatta för våld i alla dess former har tillgång tillstödsamtal, rådgivning och skydd på sitt modersmål via vår rikstäckande stödtelefon på mer än 70 språk. Terrafem Linköpings mål är även att kvinnor med utländsk bakgrund erhåller kunskaper om kvinnors rättigheter i Sverige samt om mäns våld mot kvinnor i olika kulturella kontexter via opinion, – utbildning- och påverkansarbete.

Medverkar gör: Annika Krutzén, kommunalråd ordförande social och omsorgsnämnden, Åsa Eldén, fil dr i sociologi, Bernardita Núñez, juris vid Göteborgs universitet och generalsekreterare för Terrafem, Leonora Jashari, ordförande Terrafem Linköping

TID:                     Onsdag den 5 april, kl. 15.00-17.00

PLATS:              Bilda, Gårdshuset, junkersgatan 1
Linköping

Välkommen