Jag har glädjen att meddela att Terrafem Linköping har fått finansiering från Brottsoffermyndigheter för att utbilda dig som vill stödja kvinnor som utsätts av olika former av våld.
Bli jourkvinna i Terrafem Linköping, din insats är oerhört viktig. Du kommer att vara en trygg och empatisk röst för kvinnor som behöver dig. Din närvaro och stöd kan vara avgörande för någon som kämpar med utmaningar och svårigheter. Genom att engagera dig som jourkvinna kan vi tillsammans skapa en säker och stödjande miljö för de kvinnor som söker hjälp och stöd.
Jag är medveten om att detta arbete kräver tid, engagemang och känslomässig närvaro. Men jag är övertygad om att du med din medmänsklighet och vilja att stötta andra, har de kvaliteter som behövs för att bli en fantastisk jourkvinna. Din insats kommer att bidra till att fler kvinnor får det stödet de förtjänar.
Jag uppmanar dig att överväga att bli jourkvinnor för Terrafem i Linköping. Tillsammans kan vi göra skillnad och stötta kvinnor i deras resa mot ett tryggare och mer värdigt liv.
Du lan läsa mer, och anmäla dig här https://terrafem.org/stod-oss/bli-jourkvinna/
Du kan läsa mer om Terrafem Linköping och ta del av utbildningsprogram här https://terrafem.org/terrafem-linkoping/
Tack för ert intresse och ert potentiella engagemang i detta viktiga arbete!
Leonora Jashari
Ordförande