Sverige sviker 215 kvinnor och barn utsatta för prostitution och människohandel menar Terrafem, ROKS och Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Plattformen Civila Sverige mot människohandels rapport visar att 215 kvinnor och barn i Sverige inte fått det stöd de har rätt till. Sverige sviker sina åtaganden mot dessa brottsoffer enligt Istanbulkonventionen och CEDAW, Europarådets konvention om bekämpande av människohandel samt EUs Antitrafficking-direktiv och Brottsoffersdirektivet. För att skapa kännedom om detta går Terrafem, ROKS och Plattformen nu samman i en gemensam informationsinsats: Siffran 215.

 

Plattformen Civila Sverige mot människohandel, Terrafem och ROKS går nu samman för att belysa frågan i samband med överlämnandet av rapporten; Civilsamhällets kontakter med utsatta för människohandel 2023, till jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Paulina Brandberg, tillsammans med de förslag organisationerna har på hur Sverige ska agera för att leva upp till de internationella åtagandena.

– Det är kritiskt för oss att våra politiker förstår att Sverige kan bättre och att förändring kommer till fort, säger Bernardita Nuñez Generalsekreterare på Terrafem. 215 personer är bara toppen på ett isberg. Det är de personer som vi kommit ikontakt med. Det finns fler därute, fortsätter hon.

Tillsammans med överlämnandet lanserar de tre organisationerna en informationsinsats i sociala medier genom Instagram-kontot @siffran.215 med syfte att allmänheten ska få kännedom om att Sverige som land brister i sitt ansvarstagande. Här har man tagit hjälp av den grafiska formgivaren Lisa Benk för att illustrera siffran 215 samt engagerat profilerna Parisa Amiri och Bianca Kronlöf. Utöver det syftet är budskapet även att Civila organisationer är den enda hjälp och stöttning som dessa kvinnor och barn har.

– –Sverige har nyligen fått kritik från Europarådets expertråd GRETA och en statlig utredning om exitprogram för personer i prostitution och människohandel. Sveriges uppsökande arbete och identifiering av brottsutsatta är alltför lågt, och det saknas möjligheter till ovillkorligt skydd och stöd efter inledande akut stöd. Möjligheterna till långsiktigt stöd via Nationella stödprogrammet har också minskat kraftigt. Därför vill vi på Plattformen Civila Sverige mot människohandel göra vad vi kan för att informera de brottsutsatta om att stöd finns att få från civilsamhället samtidigt som vi uppmanar till en resursförstärkning av våra insatser, säger Susanne Lindered på Plattformen Civila Sverige mot människohandel.

För att öka chansen att informationen når fram lanseras kampanjen på fem olika språk. Det görs via affischering på platser dessa kvinnor troligen kan befinna sig samt med hjälp av visitkort med information som polisen kan dela ut när de möter kvinnorna i sitt dagliga arbete.

För mer information kontakta

Bernardita Nuñez, Generalsekreterare, Terrafem, 070-886 58 52

Emelie Huva Skeppar , styrelseledamot , ROKS, 0706989922

Jacob Flärdh, Ordförande, Plattformen Civila Sverige mot människohandel, 070 863 41 41

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbete gör vi via vår jourtelefon, juristjour och våra kvinnojourer och tjejhus.

ROKS
Roks, riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige bildades 1984 och samlar kvinnojourer och tjejjourer i hela landet.

Roks kvinnojourer och tjejjourer arbetar med skydd och stöd till tjejer, kvinnor och barn som utsätts för våld.
Stödet erbjuds via stödsamtal på kvinnojouren, telefon, chatt och skyddat boende.

Plattformen Civila Sverige mot människohandel

Plattformen mot människohandel samlar organisationer och aktörer som verkar inom ramen för civilsamhället och möter och / eller arbetar för att hjälpa utsatta för människohandel och människohandelsliknande exploatering utifrån de mänskliga rättigheterna som värdegrund.

Rapporten i sin helhet hittas här:

https://manniskohandel.se/wp-content/uploads/2024/04/plattformen_civilsamhallets_kontakter_240426_print.pdf