Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen tillminne av Fadime Sahindal. Vi som anordnar och medverkar på konferensen arbetar dagligen med att biståkvinnor, flickor och barn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn. Sedan tjugo år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens. Under alla år som denna konferens har hållit har vi vilja förvaltadet som vi anser var Fadime avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att förebygga våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

 

 

"Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime Sahindal. Vi som anordnar och medverkar på konferensen arbetar dagligen med att bistå kvinnor, flickor och barn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn. I år är fokus på kvinnor som lever i gängkriminalitet och deras erfarenheter av våld. Men vi får också lyssna på erfarenheter från de kvinnojourskvinnor som stöttar andra kvinnor som har utsatts för våld i hederns namn, ta del av det budskap om förändring som kvinnor från Rinkeby formulerat, deras idéer och drömmar. Vi tar även del av flera forskning och undersökning kring våld mot unga kvinnor. Vi även lyfter fram och värna om konventioner för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra som Sverige har åtagit sig att följa. Sedan tjugo år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens. Under alla år som denna konferens har hållit har vi vilja förvalta det som vi anser var Fadime avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att förebygga våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn."