Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen tillminne av Fadime Sahindal. Vi som anordnar och medverkar på konferensen arbetar dagligen med att biståkvinnor, flickor och barn. Vi vill dela med oss av våra erfarenheter av att driva opinion, förebygga våld och skydda kvinnor, flickor och barn. Sedan tjugo år tillbaka har Terrafem i samarbete med ett flertal organisationer hedrat Fadime Sahindal med en konferens. Under alla år som denna konferens har hållit har vi vilja förvaltadet som vi anser var Fadime avsikter med sitt tal i riksdagen några månader innan hon blev mördad, nämligen att förebygga våld i hederns namn och att ge skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.