Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap

Inbjudan till regionala utbildningar

Välkomna till en heldagsutbildning om våld i hederns namn!

Under hösten 2023 genomför Terrafem, i samarbete med Roks och med stöd från Brottsoffermyndigheten, regionala utbildningar för jourkvinnor och jourtjejer.

Utgångspunkten för utbildningarna är att stöd till hedersvåldsutsatta brottsoffer måste bygga på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet: forskning och mångårig erfarenhet av arbete med våldsutsatta kvinnor och tjejer. Arbetet med hedersrelaterat våld har sin grund i det dagliga arbetet med våldsutsatta kvinnor och tjejer på lokala jourer runtom i landet. Det är också jourkvinnor och jourtjejer, som dagligen möter hedersvåldsutsatta kvinnor och tjejer, som är bäst lämpade att ge stöd till dessa brottsoffer.

Utbildningarna tar avstamp i aktuell forskning, metoden Rum för stöd (Terrafem, Somaya, Unga kvinnors värn), och Roks kunskapsmaterial om våld i hederns namn. Sociologen Åsa Eldén, som arbetat med frågan sedan den väcktes i Sverige i slutet av 90-talet, medverkar tillsammans med Terrafems generalsekreterare Bernardita Nunez och Roks ordförande Jenny Westerstrand. En viktigt del i utbildningarna är att ge utrymme att dela erfarenheter från det dagliga arbetet på kvinno- och tjejjourer, och att tillsammans identifiera områden där kunskapen och praktiken behöver stärkas.

I följande regioner genomförs utbildning:

Karlstad 18 oktober 9-16. Anmälan: https://ui.ungpd.com/Events/0ca0b312-1068-49bd-b126-db2089edfda3

Linköping 23 oktober -9-16. Anmälan: https://ui.ungpd.com/Events/55ac4663-2407-4adc-ae01-539e82e186b3

Stockholm 24 oktober 9-16. Anmälan:https://ui.ungpd.com/Events/06aa0103-9625-4749-bddb-3548dc368406

Luleå 8 november 9-16. Anmälan:https://ui.ungpd.com/Events/d84799e0-8acb-4ecd-90d2-8754321985d3

Göteborg 11 december  9-16. Anmälan: https://ui.ungpd.com/Events/b178eb3e-dff2-479c-b48d-7d5b7bc054ef

Plats meddelas vid anmälan

Varmt välkommen med er intresseanmälan

Program Våld i hedersnamn