Om oss

Om Terrafem

Terrafem är en feministisk organisation som, i likhet med FN, anser att mäns våld mot kvinnor är den yttersta konsekvensen av könsmaktsordningen, en ordning som systematiskt underordnar gruppen kvinnor till förmån för gruppen män.

”Kampen mot mäns våld mot kvinnor finns med som en del av riksdagens jämställdhetspolitiska mål”

Terrafem…

  • är en ideell riksorganisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans
  • ska vara en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk härkomst så att kvinnor blir delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka både sina egna liv och samhällsutvecklingen.
  • arbetar utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett  jämställt Sverige
  • bildades i mars 2000
  • ger stöd till våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst via Sveriges första rikstäckande jourtelefon på mer än 70 språk.
  • ger juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst via Terrafems juristjour.
  • ger skydd till kvinnor utsatta för våld på Terrafems tjejhus, kvinnojour och genomgångslägenheter
  • erbjuder utbildningar till kvinnor som vill arbeta ideellt i Terrafems jourverksamhet samt Terrafems opinions-och förebyggande arbete.
  • ingår i ett nätverk av kvinnoorganisationer inom EU.

Terrafems lokala föreningar

Terrafem är en riksorganisation som består av sex lokalorganisationer, Terrafem Eskilstuna,Terrafem Göteborg, Terrafem Stockholm, Terrafem Skåne, Terrafem Uppsala, Terrafem Örebro.

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Aktuellt

Invigning av Terrafem Linköping

Den 5 april slår vi äntligen upp portarna till vår förening, Terrafem Linköping, och vill därför bjuda in Dig till invigningen där vi samtidigt genomför ett seminarium under rubriken ”Våldets olika ansikten-att förstå våld i olika kulturer”

Läs mer

Konferens till minne av Fadime Sahindal

Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime…

Läs mer

Minns du Betty?

Minns du Betty och hennes tre barn som blev utvisade från Sverige 2021? https://www.dn.se/…/betty-lamnade-en-valdsam-relation…/ I samband med…

Läs mer

Alla kvinnors rättigheter!

Terrafem startar en filmkampanj om kvinnors rättigheter i Sverige. Detta för att sprida livsviktig kunskap för alla…

Läs mer

Digital broschyr

Ta del av Terrafem broschyr med information om Terrafems historia, vision och verksamhet.

Läs mer