Terrafem Stockholm

Terrafem Stockholm är en lokal föreningen till Terrafem, vi deltar i jourarbete och förebyggande arbete.

Varje termin anordnar vi jourutbildning för medlemmar som vill delta i vårt jourarbete som innebär att stötta kvinnor som har blivit utsatta för våld i olika kulturella kontexter såsom våld av närstående, våld i hederns namn, könsstympning och andra former av våld. Exempel på förebyggande arbete är informationer på t.ex. SFI-skolor, universitet och andra sammankomster.

Du kan kontakta hos på infostockholm@terrafem.org.

Bli medlem

Var med oss och ta ställning för barn- och kvinnofrid. Tillsammans skapar vi förändringar. Tillsammans gör vi skillnad. Bli medlem i Terrafem Stockholm och organisera dig för kvinnors rättigheter, för kvinnofrid och mot mäns våld mot kvinnor. Medlemsavgift är 100 Kr.

Scanna QR-koden med din mobiltelefon för att öppna Swish eller Swisha till 1230946509. Du kan även betala på plusgirokonto 887274-9. Medlemsavgift är 100 kr.

Bli Jourkvinna!

Vill du stötta kvinnor och flickor som utsätts för våld i olika kulturella kontexter, bli jourkvinna i Terrafem Stockholm. Anmäl dig nedan.

Styrelsen Stockholm

Sunmal Djenah

Ordförande

Teresa Gonzalez

Vice ordförande

Rocio Huamani

Kassör

Samrawit Endrias

Ledamot

Najma Nadif

Ledamot

Manedeq Rashid

Ledamot

Aktuellt

Är du utsatt för prostitution eller människohandel?

Sverige sviker 215 kvinnor och barn utsatta för prostitution och människohandel menar Terrafem, ROKS och Plattformen Civila Sverige mot människohandel Plattformen Civila Sverige mot människohandels rapport visar att 215 kvinnor och barn i Sverige inte fått det stöd de har rätt till. Sverige sviker sina åtaganden mot dessa brottsoffer enligt Istanbulkonventionen och CEDAW, Europarådets konvention om bekämpande av människohandel samt EUs Antitrafficking-direktiv och Brottsoffersdirektivet. För att skapa kännedom om detta går Terrafem, ROKS och Plattformen nu samman i en gemensam informationsinsats: Siffran 215.

Läs mer

Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor startar Terrafem en kampanj…

Läs mer

Vill du utveckla Rinkeby

Har du idéer, planer, drömmar och visioner? Vill du utveckla Rinkeby, ja hela Järva, tillsammans med oss?…

Läs mer

“Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime…

Läs mer

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap Inbjudan till regionala utbildningar Välkomna till…

Läs mer