Organisation

Terrafem verkar för ett  jämställt och jämlikt Sverige genom att förebygga och minska mäns våld mot kvinnor och vara en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk härkomst så att kvinnor blir delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen.

 Terrafems verksamhetsidé är att arbeta för kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våldet i alla dess former. Målet är att avlägsna diskriminering och förnedring av flickor/ kvinnor på grund av etnicitet. Terrafem som ideell organisation ska vara ett alternativ  till det stöd som kommuner och privata aktörer kan ge utsatta kvinnor och barn, när de saknar kunskap om hur kön och etnicitet samspelar. Terrafems verktyg är jourverksamhet, utbildning och opinion.

Terrafem är en riksorganisation som består av sex lokalorganisationer,   Terrafem Eskilstuna,Terrafem Göteborg, Terrafem Skåne,Terrafem Stockholm,Terrafem Uppsala, Terrafem Örebro.

Terrafems lokala föreningar

Terrafem är en riksorganisation som består av sju lokalorganisationer,Terrafem Eskilstuna,Terrafem Göteborg,Terrafem Linköping, Terrafem Skåne, Terrafem Stockholm

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Din kropp dina rättigheter

Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor startar Terrafem en kampanj om det stöd som Terrafem erbjuder kvinnor och flickor. Terrafem har sedan start erbjudit stöd till kvinnor utsatta för könsstympning. Terrafem anordnade 2002 en konferens med Waris Dirie, somaliska fotomodell, författare och FN-ambassadör. Våld mot kvinnor finns i alla delar av världen och kvinnlig könsstympning är bara ett uttryck av många för våld mot flickor. Sticker har vi spridit till sfi-skolor och föreningar. Sticker är översatt till somaliska, arabiska och tigrinja. Vi hoppas att vi kan nå flera kvinnor och flickor för att erbjuda stöd.

Läs mer

Vill du utveckla Rinkeby

Har du idéer, planer, drömmar och visioner? Vill du utveckla Rinkeby, ja hela Järva, tillsammans med oss?…

Läs mer

“Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime…

Läs mer

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap Inbjudan till regionala utbildningar Välkomna till…

Läs mer

Jourutbildning i Linköping

Bli jourkvinna i Terrafem Linköping, din insats är oerhört viktig. Du kommer att vara en trygg och…

Läs mer