Organisation

Terrafem verkar för ett  jämställt och jämlikt Sverige genom att förebygga och minska mäns våld mot kvinnor och vara en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk härkomst så att kvinnor blir delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen.

 Terrafems verksamhetsidé är att arbeta för kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våldet i alla dess former. Målet är att avlägsna diskriminering och förnedring av flickor/ kvinnor på grund av etnicitet. Terrafem som ideell organisation ska vara ett alternativ  till det stöd som kommuner och privata aktörer kan ge utsatta kvinnor och barn, när de saknar kunskap om hur kön och etnicitet samspelar. Terrafems verktyg är jourverksamhet, utbildning och opinion.

Terrafem är en riksorganisation som består av sex lokalorganisationer,   Terrafem Eskilstuna,Terrafem Göteborg, Terrafem Skåne,Terrafem Stockholm,Terrafem Uppsala, Terrafem Örebro.

Terrafems lokala föreningar

Terrafem är en riksorganisation som består av sex lokalorganisationer, Terrafem Stockholm, Terrafem Eskilstuna, Terrafem Skåne och Terrafem Göteborg.

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Alla kvinnors rättigheter!

Terrafem startar en filmkampanj om kvinnors rättigheter i Sverige. Detta för att sprida livsviktig kunskap för alla om kvinnors rättigheter. Kampanjen genomförs på fem språk: arabiska, persiska, tigrinja, svenska och ukrainska, för att nå kvinnor med utländsk bakgrund i behov av stöd.

Läs mer

Digital broschyr

Ta del av Terrafem broschyr med information om Terrafems historia, vision och verksamhet.

Läs mer

Lediga lägenheter

För dig som tillsammans med dina barn behöver ett boende fritt från våld behöver lämna en kvinnojour/skyddat…

Läs mer

Solidaritet för kvinnors rätt

På sociala medier har vi den gångna veckan sett bilder och scener som förbluffar. Massor med modiga…

Läs mer

Jin-Jijan-Azadi

Den svenska kvinnorörelsen fördömer förföljelsen, fängslandet, tortyren och det dödliga våldet mot kvinnor i Iran. Vi kräver…

Läs mer