Organisation

Terrafem verkar för ett  jämställt och jämlikt Sverige genom att förebygga och minska mäns våld mot kvinnor och vara en ledande riksorganisation som organiserar kvinnor med utländsk härkomst så att kvinnor blir delaktiga, fria från diskriminering och kan påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen.

 Terrafems verksamhetsidé är att arbeta för kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våldet i alla dess former. Målet är att avlägsna diskriminering och förnedring av flickor/ kvinnor på grund av etnicitet. Terrafem som ideell organisation ska vara ett alternativ  till det stöd som kommuner och privata aktörer kan ge utsatta kvinnor och barn, när de saknar kunskap om hur kön och etnicitet samspelar. Terrafems verktyg är jourverksamhet, utbildning och opinion.

Terrafem är en riksorganisation som består av fem lokalorganisationer, Terrafem Stockholm,  Terrafem Eskilstuna, Terrafem Skåne och Terrafem Göteborg.

chatt