Pressmeddelande

Terrafem lanserar ny filmkampanj om kvinnors rättigheter

Terrafem startar en filmkampanj om kvinnors rättigheter i Sverige. Detta för att sprida livsviktig kunskap för alla om kvinnors rättigheter. Kampanjen genomförs på fem språk: arabiska, persiska, tigrinja, svenska och ukrainska, för att nå kvinnor med utländsk bakgrund i behov av stöd.

Filmen behövs för att det är en ovanligt kall tid i världen och i Sverige. Kylan sprider sig och kryper in på bara skinnet. Vi känner vrede och sorg över hur kvinnors rättigheter tas bort, ifrågasätts eller försvagas på ett sätt som vi inte kunde föreställa oss.

I land efter land förlorar kvinnor rätten till sin egen kropp genom att de fråntas rätten till abort. Internationella överenskommelser om kvinnors rättigheter ifrågasätts och lämnas. Även i Sverige ser vi tecken på hur utsatta människors rättigheter försvagas. Ett exempel är förslaget i Tidöavtalet om ”vandel”, som bland annat innebär att kvinnor som är offer och utsatta för ett av de mest avskyvärda brotten, prostitution, ska kunna utvisas från Sverige.

Det är viktigt att vår solidaritet ges i både ord och handling och att vi omfamnar de kvinnor som har tagit sin tillflykt till vårt land. Inga kvinnor ska utvisas till Iran, Saudiarabien eller Afghanistan där de riskerar att utsättas för könsbaserad förföljelse. Sverige och EU måste skapa säkra vägar bort från det brutala förtrycket.

Det är svårt att förlika sig med att iranska kvinnor som med sitt mod har väckt nästan en hel värld till reflektion och tvingat fram det mest fasaväckande förtrycket i ljuset, utvisas från Sverige.

Vi på Terrafem har i mer än 20 år gjort allt som står i vår makt för att stödja kvinnor vars rättigheter kränks.

Det är Terrafems plikt att inte låta mörkret falla och att inte låta grymheterna mot kvinnor glömmas bort. Det är Terrafems plikt att sätta ljus på missförhållanden som finns. Rättigheter för kvinnor som är offer för prostitution ska respekteras. Inga ska utvisas.

Den patriarkala världsordningen har många ansikten och alla dessa ska vi bekämpa!

Det är bråttom och vi får inte var naiva. Vi har inte tid att vänta och vi har inte råd att förlora de rättigheter som tidigare har varit självklara i Sverige. Den vrede och sorg som vi känner kanaliseras i vårt dagliga arbete för kvinnor som utsätts för mäns våld. Den kanaliseras genom att vi berättar om den avskyvärda situation som många kvinnor i Sverige lever i. Den kanaliseras genom att vi fortsätter sprida kunskap om kvinnors rättigheter.

För mer information kontakta verksamhetsledare Bernardita Núñez, 0708865852 eller bernardita.nunez@terrafem.org


TERRAFEM är en ideell organisation som ger stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbete har vi gjort mer än 20 år  via vår Rikstäckande jourtelefon, Juristjour, Skyddat boende. Terrafem informerar och utbildar om kvinnors rättigheter och om mäns våld mot kvinnor i olika kulturella kontexter.