Om du är utsatt för våld

Om du känner dig otrygg, isolerad, kontrollerad, kränkt eller förnedrad, om du inte kan bestämma över ditt eget liv, din ekonomi och blir förhindrad i dina val,

Om din partner har hotat, slagit dig eller utsatt dig för sexuella övergrepp,

Om din partner som du delade ditt liv med har förvandlat ditt hem, din trygga plats, till en våldszon och raserat din integritet,

Då är det viktigt att du vet att alla dessa handlingar är brottsliga och du har rätt till stöd

Din partner har inte rätt att kontrollera, begränsa, hota, slå eller utsätta dig för sexuella övergrepp.

Skulden är inte din. Mannen är ansvarig för sina handlingar.

Du är inte ensam. Många kvinnor är utsatta för våld oavsett ålder, yrke, samhällsklass, religion och nationalitet.

Du ska inte acceptera att bli slagen.

Berätta för någon vad du utsätts för! När tystnaden bryts öppnas vägar till hjälp.

Kontakta Terrafem. Här får du stöd på ditt eget språk. Terrafem står på din sida

Terrafem ger dig emotionell stöd, juridisk rådgivning, Terrafem kan erbjuda dig ett skyddat boende i samarbete med socialtjänsten. Terrafem kan även erbjuda dig en lägenhet.

Samtalet syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte. Samtalet är kostnadsfritt. Du kan vara anonym när du ringer till oss och vi har tystnads löfte.

Så stödjer vi dig

Stödsamtal

Läs mer

Juridisk rådgivning

Läs mer

Skyddat boende

Läs mer

Lägenheter

Läs mer