Många unga kvinnor riskerar tvångsäktenskap.

Vi på Terrafem gör allt som står i vår makt för att erbjuda stöd och skydd till dessa unga kvinnor som befinner sig i en oerhört svår situation.

Det är livsviktigt att nå ut till dessa kvinnor med information om att det finns hjälp att få.

Tvångsäktenskap är en form av maktutövning och våld.

Terrafem har under femton års tid sammanlagt tagit emot och gett stöd till 400 kvinnor som blivit utsatta för tvång i samband med giftermål.

Vår erfarenhet är att de som utsätts för detta brott är unga kvinnor som är födda, uppvuxna eller bor i Sverige. Men det gäller också kvinnor som gifts bort i hemlandet och hämtas till Sverige.

De sistnämnda får bara tillfälliga uppehållstillstånd, lever med utvisningshot under minst två års tid och får mycket svårt att bearbeta det våld och det tvång hon utsätts för.

Om hon tvingas lämna Sverige kan det innebära att hon mister sitt liv. Denna ständiga väntan är svår att föreställa sig. Man kan säga att hon lever ett liv i Sverige utan utvägar. Det är inte värdigten rättsstat.

Sedan 2014 finns en lag som kriminaliserar tvångsäktenskap.

En lagstiftning är en del i en långsiktig strävan att skapa rättssäkerhet och samtidigt bidra till en gemensam värdegrund i samhället.

Det är oerhört viktigt att myndigheterna följer upp denna lagändring och satsar på förebyggande insatser som gynnar dessa flickor och unga kvinnor i riskzonen.

Kampanjer

Insamling för Betty

Det är med stor sorg som vi vill berätta för er att Betty och hennes tre barn på 1, 5 och 10 år utvisas från Sverige efter att bott 11 år i Sverige. På lördag tvingas familjen att lämna Sverige.

Läs mer

Sommarbrud mot sin vilja

När sommarlovet närmar sig ökar risken för att unga kvinnor gifts bort mot sin vilja.

Läs mer

Kvinnor på flykt

Terrafem en kampanj för kvinnor på flykt. Kvinnor som flyr utsätts i stor utsträckning för våld, sexuella övergrepp och utnyttjas ofta före flykten, under flykten och efter flykten.

Läs mer

Efterrätt för kvinnors rätt

Restaurang Hyaku i Göteborg ställning mot våld mot kvinnor genom att uppmärksamma den internationella dagen mot våld mot kvinnor och stödja Terrafem. Restaurang Hyaku tog fram en delikat efterrätt som serverades mellan den 16 och 30 november. Priset för efterrätten var 89 kronor varav 30 kr skänkts till Terrafem.

Läs mer

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Din kropp dina rättigheter

Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor startar Terrafem en kampanj om det stöd som Terrafem erbjuder kvinnor och flickor. Terrafem har sedan start erbjudit stöd till kvinnor utsatta för könsstympning. Terrafem anordnade 2002 en konferens med Waris Dirie, somaliska fotomodell, författare och FN-ambassadör. Våld mot kvinnor finns i alla delar av världen och kvinnlig könsstympning är bara ett uttryck av många för våld mot flickor. Sticker har vi spridit till sfi-skolor och föreningar. Sticker är översatt till somaliska, arabiska och tigrinja. Vi hoppas att vi kan nå flera kvinnor och flickor för att erbjuda stöd.

Läs mer

Vill du utveckla Rinkeby

Har du idéer, planer, drömmar och visioner? Vill du utveckla Rinkeby, ja hela Järva, tillsammans med oss?…

Läs mer

“Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime…

Läs mer

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap Inbjudan till regionala utbildningar Välkomna till…

Läs mer

Jourutbildning i Linköping

Bli jourkvinna i Terrafem Linköping, din insats är oerhört viktig. Du kommer att vara en trygg och…

Läs mer