Bli jourkvinna

 

Var med oss och bli jourkvinna och ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

Terrafem erbjuder utbildning till medlemmar i Terrafem som vill ger stöd till kvinnor som utsätts för våld via vår rikstäckande jourtelefon. Är du kvinna över 18 år, har utländsk härkomst och språkkunskaper inom ett annat språk utöver de språken som talas i norden samt engelska är du välkommen till vår jourverksamhet.

Terrafems jourutbildning består av två delar. Den praktiska delen är att erbjuda stöd till kvinnor som utsätt för våld via vår rikstäckande jourtelefon och enligt dina möjligheter.

Den teoretiska delen innehåller kunskaper om normer och värdering kring kön och etnicitet utifrån ett maktperspektiv, våldets mekanismer i olika kulturella kontexter, barn och kvinnors rätt, juridisk kunskap beträffande familjerätt, brottmål och utlänningsrätt.

Uppdraget är ideellt men vi erbjuder kvalificerad utbildning, fortbildning och handledning.

Anmält dig i formulär nedan.

Varför blev jag jourkvinna?

Indira Limakeshi

Var med oss och stödja våldsutsatta kvinnor

Läs mer

Aster Solomon

Var med oss! Våldsutsatta kvinnor behöver dig!

Läs mer

Petra Baalkabi

Var med oss, vi vill flera!

Läs mer

Alfhild Oenema

Var med oss och bidra till samhället fritt från mäns våld mot kvinnor.

Läs mer

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Aktuellt

Är du utsatt för prostitution eller människohandel?

Sverige sviker 215 kvinnor och barn utsatta för prostitution och människohandel menar Terrafem, ROKS och Plattformen Civila Sverige mot människohandel Plattformen Civila Sverige mot människohandels rapport visar att 215 kvinnor och barn i Sverige inte fått det stöd de har rätt till. Sverige sviker sina åtaganden mot dessa brottsoffer enligt Istanbulkonventionen och CEDAW, Europarådets konvention om bekämpande av människohandel samt EUs Antitrafficking-direktiv och Brottsoffersdirektivet. För att skapa kännedom om detta går Terrafem, ROKS och Plattformen nu samman i en gemensam informationsinsats: Siffran 215.

Läs mer

Din kropp dina rättigheter

Idag på den Internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor och kvinnor startar Terrafem en kampanj…

Läs mer

Vill du utveckla Rinkeby

Har du idéer, planer, drömmar och visioner? Vill du utveckla Rinkeby, ja hela Järva, tillsammans med oss?…

Läs mer

“Terrafem och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige anordnar den årliga konferensen till minne av Fadime…

Läs mer

Våld i hederns namn

Våld i hederns namn – att bygga vidare och sprida kunskap Inbjudan till regionala utbildningar Välkomna till…

Läs mer