Bli Stödmedlem

Terrafem behöver också sina viktiga stödmedlemmar. Detta kan vara alla privatpersoner och organisationer som delar Terrafems feministiska målsättning och stödjer arbetet för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Stödmedlem blir du genom att betala 200 kronor per år till Terrafems postgirokonto 55 80 05-5 och uppge namn och adress. Alla kan bli stödmedlemmar: kvinnor, män eller organisationer

chatt