Bli stödmedlem

Terrafem behöver också sina viktiga stödmedlemmar. Detta kan vara alla privatpersoner och organisationer som delar Terrafems feministiska målsättning och stödjer arbetet för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans.

Stödmedlem blir du genom att betala 200 kronor per år till Terrafems postgirokonto 55 80 05-5 och uppge namn och adress. Alla kan bli stödmedlemmar: kvinnor, män eller organisationer

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer