Gå med i Juristjouren

 Inom Terrafem får du genomgå två utbildningsprogram som ger dig specifik kunskap inom det fält som rör mäns våld mot kvinnor och den juridik som rör detta område. Först genomgår du Terrafems grundläggande jourutbildning och därefter en juristutbildning som går mer på djupet.

Du får en unik möjlighet att tillägna dig kunskaper inom straffrätt, familjerätt, asylrätt och förvaltningsrätt varvat med praktiskt arbete.

Den teoretiska utbildningen sker dels i föreläsningsform och dels i genomgångar och bedömningar av olika ärenden inkomna till jouristjouren.

Den praktiska delen innebär att erbjuda juridisk rådgivning till flickor och kvinnor som utsatts för våld eller hot om våld, sätta sig in i fall och gå igenom fall vid juristjourens möten.

Uppdraget är ideellt men vi erbjuder kvalificerad utbildning, fortbildning och handledning.Är du kvinna över 18 år, har utländsk härkomst och språkkunskaper inom ett annat språk utöver de språken som talas i norden samt engelska är du välkommen till vår jourverksamhet.

Anmält dig här http://www.terrafem.org/artikel/bli-jourkvinna

chatt