Starta en lokalförening till Terrafem


”Kampen mot mäns våld mot kvinnor finns med som en del av riksdagens jämställdhetspolitiska mål”


Lokalförening kan den förening bli som

  • antar namnet Terrafem, samt till namnet lägger staden eller kommunen där organisationen har sitt säte
  • som antar Terrafems stadgar med undantag av §4, andra och sjätte stycket samt §3 första stycket
  •  som efter utbildning anordnad av Terrafem svarar i den nationella jourtelefonen

Lokala föreningar blir medlemmar i Terrafem när de skriftligen ansökt, undertecknat samarbetsavtal, betalat medlemsavgift och av styrelsen beviljats medlemskap.

Bilagor: 
chatt