Czy jesteś ofiarą prostytucji lub handlu ludźmi?

Możemy cię wesprzeć i ochronić wraz z twoimi dziećmi. Możemy również zaoferować ci doradztwo prawne. Oferujemy ci bezwarunkowe i bezpośrednie wsparcie oparte na twoich potrzebach. Możesz pozostać anonimowy.

Każdy człowiek ma prawo do decydowania o własnym ciele – i wszyscy mają prawo do godnego życia, wolnego od przymusu i kontroli.

Nikt nie ma prawa wykorzystywać Cię seksualnie – zgodnie z ustawą o zakupie usług seksualnych kupowanie dostępu do Twojego ciała jest przestępstwem. Również szantażowanie, zmuszanie lub nakłanianie Cię podstępem do wykonywania czynności seksualnych, żebrania, pracy bez wynagrodzenia, kradzieży lub popełniania innych przestępstw jest nielegalne. Nazywane jest to handlem ludźmi.

Ten, kto naraża Cię na któreś z powyższych działań, popełnia przestępstwo. Ty nie zrobiłaś nic złego – masz prawo do pomocy i wsparcia.

 

Så stödjer Terrafem dig

Stöd

Om du behöver någon att prata med, om du känner dig osäker, ring Terrafem.

Stödsamtal

Juridisk rådgivning

Har du frågor av juridisk karaktär ring till Terrafems advokater och jurister.

Läs mer

Kvinnojour

För dig som behöver söka skydd tillsammans med dina barn eller ensam erbjuder Terrafem dig ett boende i en egen lägenhet.

Läs mer

Lägenheter

Terrafems lägenheter är för dig som behöver någonstans att ta vägen efter att du har lämnat en man som utsatt dig för våld, eller ett skyddat boende i väntan på ditt eget hem.mientras esperas tu propio hogar.

Läs mer