Ryska

 Дорогие женщины!

Чувствуете себя неуверенно?

Кто-то контролирует, унижает, угрожает, бьет и подвергает вас сексуальному насилию?

Боитесь, что вас выдадут замуж против вашей воли?

Нужно с кем-то поговорить?

Позвоните в Terrafem.

Здесь вам окажут поддержку на вашем родном языке.

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer