Förebyggande arbete

Terrafems förebyggande. och opinionsarbete handlar dels om att flera kvinnor känner till sina rättigheter i Sverige, Sveriges feministiska politik och dels sprida kännedom om Terrafems jourverksamhet.

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländsk härkomst ska erhålla information om kvinnors rättigheter i Sverige och Sveriges feministiska politik.

Information

Terrafem besöker skolor och föreningar för att sprida kunskap om kvinnors rättigheter, våld mot kvinnor i olika kulturella kontexter.

Läs mer

Konferenser

Terrafem anordnar konferenser och seminarium för både yrkespersoner, kvinnojourer och personer intresserad att skapa och dela med sig kunskaper motverka våld mot kvinnor om mäns våld mot kvinnor. Terrafem arrangerar årligen i samarbete med flertal organisation en konferensen till minne av Fadime Sahindal.

Läs mer

Kampanjer

Terrafem anordnar kampanj för att sprida kunskaper om kvinnors rättigheter och kännedom om vår jourtelefon.

Läs mer

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer