Bli bidragsgivare

Var med oss och stöd Terrafem att fortsätta erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Terrafem anordnar olika högtider, anordnar födelsedagar, utflykter, besök på museer så att kvinnor och barn kan leva ett liv med glädje och hopp.

Med din gåva kan vi fortsätta arbeta förebyggande för att motverka våld mot kvinnor.

Terrafem stödjer unga kvinnor som tvingats fly och söka skyddat boende. Din gåva går till aktiviteter som bidrar till den unga kvinnans fortsatta liv och utveckling, aktiviteter som inte socialtjänsten ger stöd till. Det kan exempelvis handla om ett organiserat fritidsintresse för att bryta social isolering på den nya boendeorten eller gå en enstaka kurs.

Gåva

Ditt bidrag är idag viktigare än någonsin för att Terrafem kan stödja kvinnors och deras barn till ett liv fritt från våld. Du bidrar med så mycket du vill, så länge du vill. Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. 95 % av Terrafems totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål. Terrafem är medlem i Giva Sverige vilket innebär att vi bedriver en insamling på ett tryggt, etiskt och transparent sätt.

100 kr
300 kr
500 kr

Vårt arbete

Jourverksamhet

Terrafem erbjuder stöd, skydd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor på mer än 70 språk. Detta arbeta gör vi via vår jourtelefon, juristjour och vår kvinnojour och tjejhus.

Läs mer

Förebyggande och opinionsarbete

Terrafems mål är att alla kvinnor med utländska härkomst erhåller information om sina rättigheter i Sverige samt Sveriges jämställdhetspolitik.

Läs mer

Utbildning

Terrafem erbjuder både intern och extern utbildning. Den Intern utbildning är till alla kvinnor som vill vara med och bidra till det ideellt arbete . Det externa utbildning erbjudes till olika yrkesgrupper och skolor.

Läs mer

Aktuellt

Alla kvinnors rättigheter!

Terrafem startar en filmkampanj om kvinnors rättigheter i Sverige. Detta för att sprida livsviktig kunskap för alla om kvinnors rättigheter. Kampanjen genomförs på fem språk: arabiska, persiska, tigrinja, svenska och ukrainska, för att nå kvinnor med utländsk bakgrund i behov av stöd.

Läs mer

Digital broschyr

Ta del av Terrafem broschyr med information om Terrafems historia, vision och verksamhet.

Läs mer

Lediga lägenheter

För dig som tillsammans med dina barn behöver ett boende fritt från våld behöver lämna en kvinnojour/skyddat…

Läs mer

Solidaritet för kvinnors rätt

På sociala medier har vi den gångna veckan sett bilder och scener som förbluffar. Massor med modiga…

Läs mer

Jin-Jijan-Azadi

Den svenska kvinnorörelsen fördömer förföljelsen, fängslandet, tortyren och det dödliga våldet mot kvinnor i Iran. Vi kräver…

Läs mer